Banner GP Seeds
Wij betrekken al onze zaai-, gras- en maiszaden via Groeipartners.
Meer informatie kunt u vinden op de website van GP Seeds.

Maiszaden
Met ruim 100 rassen kunnen wij voor u ieder gewenst maïszaad leveren. Geheel afgestemd op onder andere de grondsoort. Wij bieden maïszaad aan van alle Nederlandse firma’s. Naast levering van maïszaad adviseren wij ook op het gebied van bemesting, rassenkeuze, onkruidbestrijding en tijdstip van oogsten.
Voor méér informatie verwijzen wij u naar de 'aanbevelende rassenlijst 2018' en onze nieuwe 'Voorkeurs rassenlijst 2018'. De 'productie-index' kunt u raadplegen om te bekijken hoe een ras in uw rantsoen past.

maiszaden cr

Graag brengen wij u de volgende toprassen onder uw aandacht:

Asgaard;         Zeer vroeg ras, FAO 190, zeer goede opbrengst, goede VEM en zeer hoog zetmeelgehalte.

Juvento;          Vroeg, FAO 225, de beste combinatie tussen vroegheid, kwaliteit én opbrengst.
                          Ook uitstekend geschikt als korrelmais.

Agropolis;       Middenvroeg, FAO 230, Hét ras voor maximale opbrengst!


 Zomer- en wintergranen

20140610 155445 res cr

In samenwerking met onze Groeipartners stellen we jaarlijks een lijst met hoog renderende tarwe-rassen op.
Wij kunnen u de meest gangbare zaaigranen leveren. Zie onze 'Rassenlijst wintertarwe 2016' bij downloads.
 

Vanggewassen

tractor

De bodem is het meest waardevolle productiemiddel in de landbouw. Iedereen is het erover eens dat we de bodemvruchtbaarheid moeten bewaken. Dat valt niet mee omdat in de praktijk vaak de economische beweegredenen zwaarder wegen dan de biologische. Denk hierbij aan de intensieve vruchtwisselingen van monoculturen in ons land. Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem te verbeteren en langdurige hogere opbrengsten te halen bij een intensief bouwplan.


Hoe kunnen groenbemesters bijdragen in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid?

Winterrogge02 cr

  • Toevoer van organische stof
  • Opbouw van humus
  • Bestrijding van ziektes en plagen
  • Vastleggen van stikstof
  • Activeren van het bodemleven
  • Verbeteren van de biodiversiteit
  • Voorkomen van erosie

bron: DSV zaden

Alle informatie over de vang- tussen en nagewassen kan je vinden op de website van groeipartners.
Lees onze brochure voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.
Aan de hand van dit schema kunt u snel een voor u geschikt GLB-groenbemester kiezen.

 

 Weidemengsels
Wij bieden u een uitgebreid assortiment weidemengsels.  Voor elk doeleinde, beweiden of voederwinning,  kunt u een specifiek weidemengsel inzetten. Laat u door ons informeren over de mogelijkheden.
Zie ook 'Brochure weidemengsels' en 'Samenstelling weidemengsels'.

graszaden cr

 

Ga naar boven