Compost is een bron van organische stof, voedingsstoffen en sporenelementen en dus een uitstekende bodemverbeteraar.

Laco-compost
Wij zijn exclusief wederverkoper van Attero compost.  De meest gebruikte compost in de akkerbouw is de Laco-compost. Deze compost is gebaseerd op groente, fruit en tuinafval.  

Deze compost levert u de volgende voordelen:

Toename van de bodemvruchtbaarheid;
Verbetert de bodemstructuur, de bewerkbaarheid en de lucht- en waterhuishouding Activeert het bodemleven;
Geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen en sporenelementen;
Eenvoudig verwerkbaar;
Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen;
Constante samenstelling, soortelijk gewicht 700kg/per m3.
Compost is het hele jaar toepasbaar

Laco-compost bevat gemiddeld 9 kg N per ton en 4 kg fosfaat per ton. Compost wordt in volle vrachten van ca 30 ton geleverd. Per vracht  telt er circa 24 tot 31 kg stikstof (N) mee en circa 60 tot 98 kg fosfaat (P2O5). De gehalten kunnen variëren, bij elke vracht worden de actuele analyses geleverd.

De aanvoer van compost is gunstig voor uw bemestingsplan:

De stikstof uit compost telt voor 10% mee en de fosfaat voor 50% !

Interesse? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

 

Ga naar boven