Om de maximale opbrengst uit uw gewassen te halen is een juiste bemesting noodzakelijk. Speciaal voor de graslandbemesting hebben wij een bemestingsconcept ontwikkelt waarmee we deze maximale gewasopbrengst kunnen halen.
Onze weidemixen zijn samengesteld uit nitraat- en ammoniumstikstoffen. Deze zijn minder uitspoeling gevoelig dan standaard KAS 27%
Daarnaast zitten in onze weidemengsels de broodnodige elementen Zwavel en Selenium; beiden zorgen voor gezond gras!

weidemengsels

In de zomer adviseren wij altijd om een weidemix met kali te strooien. Door de teruglopende kali-gehalten in de drijfmest zien we de laatste jaren een kali gebrek vanaf de 3e snede.

Meer informatie kunt lezen in onze de Bruijn Agri weidemixen brochure.

 

Ga naar boven