Urean 30%
Urean 30% is een vloeibare stikstofmeststof. Dit is een interessant alternatief ipv KAS 27%.Dit product kunt u eenvoudig met uw veldspuit als bladbemesting toedienen. Urean 30% wordt als bulk of in multiboxen geleverd

Ferti flow Blue
Ferti flow Blue is een vloeibare meststof voor graslandbemesting. Deze meststof is samengesteld uit een ideale stikstofsamenstelling van ammonium-, nitraat- en ureamstikstof. Door de toevoeging van de nitrificatieremmer Piadin wordt een minder uitspelingsgevoelige meststof verkregen. Meer informatie kunt u lezen in onze brochure.

Fertiflow Blue kan in bulk en in IBC’s geleverd worden.

Powerleaf assortiment
Voor akkerbouwgewassen kunnen wij u de vloeibare meststoffen uit het Powerleaf-assortiment aanbieden. Met deze bladmeststoffen kunt u een zeer efficiënte en effectieve bemesting realiseren.
Voor elke teelt zijn er specifieke samenstellingen beschikbaar
Granen:             Powerleaf trio
Aardappelen:   Powerleaf Quatro

Piadin
Met Piadin benut u stikstof beter. Er spoelt minder stikstof uit zodat het gewas er meer van op neemt. Met dezelfde hoeveelheid drijfmest blijft er dus meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Dat ziet u terug in een hogere gewasopbrengst.

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest deels opgenomen door het gewas en deels omgezet in nitraatstikstof. Piadin inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de omzetting in nitraatstikstof (nitrificatie). Nitraat-stikstof heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. Met Piadin blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig. Het gewas heeft een langere tijd stikstof beschikbaar welke wordt omgezet in een maximale opbrengst.

Ga naar boven